Бібліотека

Глухівського Агротехнічного інституту

імені С. А. Ковпака Сумського НАУ

 
Пошук
     

 

ПРЕДМЕТ

Астрономія

Біологія

Всесвітня історія

Географія

Екологія

Економіка

Іноземна мова

Інформатика

Історія України

Математика

Правознавство

Світова література

Українська мова

Українська література

Фізика

Філософія

Хімія

Художня культура

 

Спеціалізована література

Процеси, машини та обладнання

агопропромислового виробництва

Монтаж, обслуговування та ремонт

електротехнічних установок в АПК

Фінанси

Комп'ютерна графіка

Організація виробництва

Військова підготовка

Агрономія

Екологія. Тваринництво

Фермерство

Організація та регулювання

дорожнього руху

Етика, естетика

Будівництво

Будівництво та експлуатація

будівель і споруд

Менеджмент та маркетинг

Бухгалтерський облік

Дискретна математика

Експлуатація та ремонт машин і

обладнання агропромислового

виробництва

 
 
 

Б. А. Ягупов Строительные конструкции основания и фундаменты.

Бєловол В. В. Нормува праці та кошториси в будівництві.

В. А. Иванова. Конструкции из дерева и пластмасс.

В. В. Беловол, В. П. Кожушко, Б. К. Романенко. Організація будівельного виробництва

В. В. Бєловол, О. П. Павлов, С. В. Паустовський. Зварювальні роботи в будівництві з основами технології металів.

В. И. Швиденко. Монтаж строительных конструкций.

В. П. Батузовой. Планировка и застройка сельських населенных мест.

В. С. Бойчук, Ю. О. Кірічек. Сільськогосподарські дороги та майданчики

В.С. Кравченко Водопостачання та каналізація

Г. В. Гетун. Основи проектування промислових будівель.

Г. И. Журавлев Гидротехнические сооружения

Г. О. Іутинська. Грунтова мікробіологія.

Д. Г. Тихоненко. Геологія з основами мінералогії.

Д. Г. Тихоненко. Грунтознавство

Державні будівельні норми україни планування і забудова сільських поселень.

Є. А. Яценко. Курс лекцій з будівельної механіки.

Є. В. Клименко. Технічна експлуатація і реконструкція будівель.

Зварні Конструкції Чертов

Л. Г. Єрісова, Б. І. Завалій, М. Л. Зоценко. Технологія спорудження сільськогосподарських виробничих будівель.

Л. М. Пешковский, Т. М. Перескокова. Инженерная геология.

Л. Н. Фомица Расчет и проектирование пространственных зданий и сооружений.

М. В. Демченко. Культурне будівництво на Україні за роки радянської влади.

М. В. Недвига. Структура грунту.

М. Л. Зоценко, А. В. Яковлев. Приклади розрахунку основ і фундаментів сільських будівель і споруд.

П. В. Кривенко. Будівельні матеріали.

П. Ф. Вахненко, А. М. Павліков, О. В. Горик, В. П. Вахненко. Залізобетонні конструкції.

Строительные нормы и правила бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.01.-84

Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, Е. Д. Бородай, В. П. Житков. Конструкции гражданських зданий

Технічна Експлуатація ТА Реконструкція Будівель І Споруд

Ф. А. Благовещенский, Е. Ф. Букина. Архитектурные конструкции