Бібліотека

Глухівського Агротехнічного інституту

імені С. А. Ковпака Сумського НАУ

 
Пошук
     

ЧИТАЧЕВІ

нові надходження

періодичні видання

календар заходів

віртуальні виставки

подаровані книги

Список нових надходжень до бібліотеки

Глухівського агротехнічного інституту

 ім. С.А. Ковпака СНАУ

 

Банківська діяльність: навчальний посібник / З. Б. Живко. - Київ : Алерта, 2012

Фінансова система: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - Львів : Магнолія 2006, 2011.

Макроекономіка. Практикум: навчальний посібник / Г. Е. Гронтовська, А. Ф. Косік. - Київ : Центр учбової літератури, 2011.

Фінанси підприємств: навчальний посібник / О. О. Непочатенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011

Регіональна економіка: навчальний посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. - Львів : Магнолія 2006, 2011

Організація будівництва: підручник / С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер ; ред. С. А. Ушацький. - Київ : Кондор, 2007.

Звітність підприємства: підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. - Київ : Каравела, 2010.

Страхування: підручник / В. Й. Плиса. - Київ : Каравела, 2010.

Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. - Київ : Каравела, 2010.

Економіка сільського господарства: навчальний посібник / В. К. Збарський; ред. В. К. Збарський , В. І. Мацибора . - Київ : Каравела, 2009.

Історія України: навчальний посібник / В. В. Світлична. - Київ : Каравела, 2011

Правознавство: підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. - Київ : Каравела, 2010.

Глухівщина у горнилі Великої Вітчизняної війни: статті, нариси, спогади / ред. М. С. Єроха. - Суми : Еллада, 2012.

Сільськогосподарські машини: підручник / Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк. - Київ : Каравела, 2008

Агроекологія: Термінологічний та довідковий матеріал: навчальний посібник / В. І. Жарінов , С. В. Довгань. - Київ : Аграрна освіта, 2009.

Оформлення конструкторської документації: навчальний посібник / В. В. Ванін, А. В. Блюк, Г. О. Гнітецька. - Київ : Каравела, 2012.

Інженерна та комп"ютерна графіка: підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванин, С. М. Ковальов ; ред. В. Є. Михайленко. - Київ : Каравела, 2010.

Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: підручник / В. А. Баженов- Київ : Каравела, 2011

Основи охорони праці: підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; ред. М. П. Гандзюк. - Київ : Каравела, 2010

Хімія: навчальний посібник / В. П. Басов, В. М. Радіонов. - Київ: Каравела; Видавець Пича Ю. В., 2008.

Організація виробництва: підручник / В. О. Гулевич [и др.] ; ред. П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. - Київ : Каравела, 2010

Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування: навчальний посібник / В. А. Баженов - Київ : Каравела, 2010

Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: навчальний посібник / В. П. Шило , Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна. - К : Кондор, 2011

Система землеробства No-till: навчальний посібник / М. П. Косолап , О. П. Кротінов. - Київ : Лотос, 2011

Новые 500 упражнений на грамматику немецкого языка / А. В. Овчинникова, А. Ф. Овчинников . - Київ : АСК, 2002

Українська мова. 10 клас: підручник / О. П. Глазова , Ю. Б. Кузнецов. - Київ : Освіта, 2011