Бібліотека

Глухівського Агротехнічного інституту

імені С. А. Ковпака Сумського НАУ

 
Пошук
     

 

ПРЕДМЕТ

Астрономія

Біологія

Всесвітня історія

Географія

Екологія

Економіка

Іноземна мова

Інформатика

Історія України

Математика

Правознавство

Світова література

Українська мова

Українська література

Фізика

Філософія

Хімія

Художня культура

 

Спеціалізована література

Процеси, машини та обладнання

агопропромислового виробництва

Монтаж, обслуговування та ремонт

електротехнічних установок в АПК

Фінанси

Комп'ютерна графіка

Організація виробництва

Військова підготовка

Агрономія

Екологія. Тваринництво

Фермерство

Організація та регулювання

дорожнього руху

Етика, естетика

Будівництво

Будівництво та експлуатація

будівель і споруд

Менеджмент та маркетинг

Бухгалтерський облік

Дискретна математика

Експлуатація та ремонт машин і

обладнання агропромислового

виробництва

 
 
 

А. Бургера Про годування домашніх тварин

А.А. Журавеля Патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин

А.А. Заболотніков Довідник птахівника

А.З. Злотін Технічна ентомологія

А.Й. Мазуркевич, В.Л. Тарасевич, Дж. Клугі Патофізіологія тварин

А.Й. Мазуркевич, М.Д. Замазій Практикум з фізіології сільськогосподарських тварин

А.І. Кононський Біо-хімія трарин

А.І. Музаркевич Патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин

А.М. Дубін, В.П. Буркат Лінійна оцінка типу і генезис природи

А.М. Угнівенко, В.І. Костенко, Ю.І. Черняковський Спеціалізоване м’ясне скотарство

А.П. Калашников Норми і раціон годування сільськогосподарських тварин

А.П. Калашнікова Годування сільськогосподарських тварин

А.П. Калашнікова Довідник зоотехніка

А.Ф. Євтушенко, М.Т. Радіонов Організація та економіка ветеринарної справи

А.Ф. Каришева Спеціальна епізоотологія

А.Ф. Сенік, О.П. Кулаківська Зоологія з основами екології

Атлас анатомії свійських тварин, остеологія

Б.В. Рубан Птахи і птахівництво

Б.Г. Бурдіян, В.О. Дерев’янко, А.І, Кривульченко Навколишнє середовище та його охорона

Б.М. Куртяк Ветеринарно – санітарна експертиза харчових продуктів України

В.А. Яблонський Біотехнологія відтворення тварин навчальний посібник 2 видання

В.А. Яблонський Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

В.Б. Борисевич, І.С. Панько Спеціальна ветеринарна хірургія

В.В. Добровольський Екологічні знання навчальний посібник

В.В. Лисенко, В.І. Немировський, О.В. Семьонов Фізіотерапія і фізіопрофілактика внутрішніх хвороб тварин

В.В. Науменко, А.С. Дячинський, В.Ю. Демченко Фізіологія сільськогосподарських тварин

В.Г. Герасименко Біотехнологія

В.Г. Герасименко Біотехнологія

В.Д. Броварьський, І.Г. Багрій Розведення та утримання бджіл

В.І. Георгієвський, Б.Н. Аннектов Мінеральний корм тварин

В.І. Георгіжвський Фізіологія сільськогосподарських тварин

В.І. Герасимов Свинарство і технологія виробництва свинини

В.І. Козлов, Л.С. Абрамович Довідник рибовода

В.І. Левченко Загальна терапія і профілактика внутрішніх хворою тварин

В.І. Левченко, В.В. Влізло Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин

В.І. Левченко, В.В. Влізло, В.П. Кондрахін Ветеринарна клініка біохімія

В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков, В.В. Влізло Внутрішні хвороби тварин (частина 1)

В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков, В.В. Влізло Внутрішні хвороби тварин (частина 2)

В.І. Остапенко Секрети птахівництва в приватному господарстві

В.І. Хоменка Ветеринарно – санітарна експертиза з основними технології і стандартизації продуктів тваринництва

В.І. Хоменко Гігієна одержання і ветсанконтроль молока

В.І. Хоменко Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва

В.К. Кононенко, І.І. Ібатуллін, В.С. Патров Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві

В.М. Гончаренко Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин

В.М. Юдінцева, М.Д. Замазій Фізіологія сільськогосподарських тварин

В.О. Бусол, В.В. Власенко, В.Т. Лісовенко, А.М. Трохимчук Приватна ветеринарна практика перші кроки

В.П. Буркат Теорія, методологія і практика селекції

В.П. Коваленко Біотехнологія у тваринництві і генетиці

В.П. Новак, М.Ю. пилипенко Цитологія, гістологія і ембріологія

В.П. Пліщука Довідник пасічника

В.П. Поліщук, В.А. Гайдар Пасіка

В.П. Шишков, І.М.Беляков, А.А. Кунаков Введення в ветеринарію

В.П. Шишкова Патологічна анатомія сільськогосподарських тварин

В.С. Шипілова Ветеринарне акушерство і гінекологія

В.Т. Хомич, С.К. Рудик, В.С. Левчук Морфологія сільськогосподарських тварин

В.Т. Хомич, С.К. Рудик, В.С. Левчук Морфологія сільськогосподарських тварин

В.Ф. Галат, А.В. Березовський, Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

В.Ф. Товстик Рибництво

Ветеринарна Вірусологія Калініна ВищаШкола 2004

Г.А. Зон Патологічна анатомія методичні вказівки

Г.А. Зон Патологічна анатомія паразитних хвороб тварин

Г.В. Проваторов, В.О. Проваторова Годівля сільськогосподарських тварин

Г.Л. Тишкевич Екологія і агрономія

Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко Основи екології теорія та практикум

Г.О. Хмельницький, В.С. Хоменко, О.І. Канюка Ветеринарна фармакологія

Д.М. Вовк Рослинні засоби у ветеринарній медицині

Джері Ріфкін Наближення біосферного століття

Е.І. Лукін Зоологія

Ж.П. Шевченко Вірусні та мікро – плазмові хвороби польових культур

І.І. Ібатуллін Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин

І.М. Григора, В.А. Соломаха Основи фітоценології

І.М. Гудков, М.М. Віннічук Сільськогосподарська радіобіологія

І.М. Шерман Ставове рибництво

І.Н. Нікітін, В.І. Калугін Історія ветеринарії

І.С. Буркат М’ясне скотарство минуле, сучасне, майбутнє

К.Т. Логвинов Природа українськой ССР клімат

Л. Друст, М. Віттман Годування сільськогосподарських тварин

Л.Г. Мельник М.К. Шарочки Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням.

М. Галібаренко, О. Смірнов Підприємство по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою

М.В. Зубець, Й.З. Сірацький Формування молочного стада з програмованою продуктивністю

М.В. Зубкова, Д.А. Петелина, Т.І. Тарасовой, Н.О. Фоминов. Наука про навколишнє середовище том 1

М.В. Зубкова, Д.А. Петелина, Т.І. Тарасовой, Н.О. Фоминов. Наука про навколишнє середовище том 2

М.В.Демчука Гігієна тварин

М.Г. Ігнатенко, В.О. Малєєв Екологія і економіка природокористування

М.Д. Вінниченко Стан навколишнього природного середовища у Сумській області у 2002 році (доповідь)

М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук Розведення сільськогосподарських тварин

М.І. Харенко, М.В. Черненко Біотехнологія розмноження свиней

М.І. Харенко, С.П. Хомин, В.П. Кошовий Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин

М.І. Цвіліховський, В.І. Береза, В.С. Січкар, В.Ю. Чумаченко, Є.М. Колтун, А.О. Макарін, С.І. Голопура Внутрішні хвороби тварин (практикум)

М.І. Цвіліховський, В.І. Береза, О.І. Павленко, В.Я. Колесник, С.П. Долецький Вірусні хвороби хутрових звірів навчальний посібник

М.Л. Файвишевський, С.Г. Ліберман Виготовлення тваринних кормів

М.П. Журавель, В.М. Давиденко Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

М.П. Книша Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області

М.Т. Ноздріна Деталізовані годівлі сільськогосподарських тварин

Н.А. Радчук Ветеринарія, мікробіологія і імунологія

Н.З. Басовський, В.П. Буркат Великомасштабна селекція в тваринництві

Н.Н. Нікітчеко, З.Д. Гільман Довідник по свинарству

О.А. Малінін, Г.А. Хмельницький, А.Т. Куцан Ветеринарна токсикологія

О.В. Олександрівська, Т.Н. Радостіна, Н.А. Козлов Цитологія, гістологія і ембріологія

О.В. Романенко, О.В. Костильов Основи екології

О.І. Зінченко Кормо виробництво

О.М. Куценко, В.М. Писаренко Агроекологія

О.О. Тітаренко Курс лекцій з екології

О.С. Калініна, І.І. Панікар, В.Г. Скибіцький Ветеренарна вірусологія

О.С. Калініна, І.І. Панікар, В.Г. Скибіцький Ветеринарна вірусологія

О.Ф. Гробов, А.К. Ліхотін хвороби та шкідники бджіл

П.І. Вербицький Історія ветеринарної медицини України

П.П. Надточія. Т.М. Мисливої Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація землі

Паразитологія Та Інвазійні Хвороби Тварин Практикум

ПлеміннаРоботаДовідник

Практикум з бджільництва

Практикум з патологічної фізіології сільськогосподарських тварин

Практикум з ставкового рибальства

Практикум Із Скотарства І Технологіі Виробництва Та Переробки Молока

Р.Н. Коровин, А.Б. Байдевлятов Поради птахівникам

С.І. Сметнев Птахівництво

С.І. Стрельчук, С.В. Демідов, Г.Д. Бердишев, Д.М. Голда Генетика з основними селекції

С.К. Рудик Курс лекцій з історії ветеринарної медицини

С.Ю. Попович, Т.Л. Андрієнко, В.А. Онищенко В.М. Вірченко Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних парків України

Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сівацький Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехніки

Т.С. Костенко, Е.І. Скаршевська, С.С. Гітельсон Практикум з ветеринарної мікробіології та імунології

Ф.В. Стольберг Екологія міста

Ф.І. Осташко Біотехнічна відтворення великої рогатої худоби

Ф.К. Почерняєва Свинарство

Цікаве Про Тварин Романова

Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей Загальна екологія

Ю.А. Утеуш, М.Г. Лобас Кормові ресурси флори України

Ю.А. Школенко Каталог біосфери

Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай Екологія і охорона навколишнього середовища

Ю.Р. Шелюга-Сосонко Зелена книга українськой ССР

Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. ГоаорунЕкологія та автомобільний транспорт навчальний посібник

Я.П. Дідух Популяційна екологія