Бібліотека

Глухівського Агротехнічного інституту

імені С. А. Ковпака Сумського НАУ

 
Пошук
     

 

ПРЕДМЕТ

Астрономія

Біологія

Всесвітня історія

Географія

Екологія

Економіка

Іноземна мова

Інформатика

Історія України

Математика

Правознавство

Світова література

Українська мова

Українська література

Фізика

Філософія

Хімія

Художня культура

 

Спеціалізована література

Процеси, машини та обладнання

агопропромислового виробництва

Монтаж, обслуговування та ремонт

електротехнічних установок в АПК

Фінанси

Комп'ютерна графіка

Організація виробництва

Військова підготовка

Агрономія

Екологія. Тваринництво

Фермерство

Організація та регулювання

дорожнього руху

Етика, естетика

Будівництво

Будівництво та експлуатація

будівель і споруд

Менеджмент та маркетинг

Бухгалтерський облік

Дискретна математика

Експлуатація та ремонт машин і

обладнання агропромислового

виробництва

 
 
 

Бухгалтерская сбалансированность и балансовый отчет

Бухгалтерский учет для предпринимателей часть 2 банковская система

Бухгалтерский учет для предпринимателей часть 3

В. В. Сопко, В. П. Шило. Організація і методика проведення аудиту навчально-практичний посібник

В. К. Горкавий. Статистика

В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко. Оподаткування підприємницької діяльності.

В. П. Завгородний налоги и налоговый контроль в Украине

В. П. Завгородный. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита.

В. П. Щербань. Організаційно-економічний механізм продовольчої безпеки регіону

В. Рябота. Посібник Корпоративний секретар рекомендації для українських товариств.

В. С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова. Теорія бухгалтерського обліку

В. Ф. Ситник, О. С. Краєва Технологія автоматизованої обробки економічної інформації навчальний посібник

В. Ф. Ситник. Основи інформацыйних систем

Г. М. Давидов. Аудит навчальний посібник.

Г. С. Кильдешев, В. Е. Овсиенко. Общая теория статистики

Державний комітет статистики України Сумське обласне управління. Сумщіна у цифрах 1998р

Е. В. Чекотовський. Основи статистики сільського господарства навчальний посібник

З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. Аудит теорія методика, збірник завдань.

И. И. Елисеевой. Статистика учебник

И.К. Салимжанова Цены и ценообразование учебник

Л. А. Голуб. Социально-економическая статистика

Л. О. Рибіна. Безготівкові розрахунки.

Л. О. Шкварчук. Ціноутворення

Л. Олехнович. Статичний щорічник сумської області за 2001р.

Л. Олехнович. Статичний щорічник сумської області за 2002р.

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. Основи аудиту

М. Г. Михайлов, М. І. Гордієнко. Все про облік виробничих запасів

М. Г. Михайлов, М. І. Гордієнко. Облікова політика підприємства науково-методичний посібник

М. Д. Білик. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

М. М. Дупай, П. Н. Денчук. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу

М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами

Н. М. Грабова Теорія бухгалтерського обліку

Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.

Н. М. Малюга, Я. В. Лебедзевич. Облік в галузях економічної діяльності автотранспорт і будівництво

Н. М. Ткаченко. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах україни 6-те видання

Н. Рязанцева, Д. Рязанцев 1С Предприятие Бухгалтерский учет. Секреты работы.

Н. С. Вітвицька, О. Е. Кузьмінська. Контррль і ревізія

Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук. Ринок цінних паперів в Україні правові основи формування та функціонування

О. А. Аврамчук. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві

О. В. Лишиленко. Бухгалтерський управлінський облік навчальний посібник

О. В. Лишиленко. Бухгалтерський фінансовий облік

О. Л. Кашенко, В. А. Борисова. Соціально Економічні основи страхування навчальний посібник.

О. М. Царенко, Н. О. Бей. Корпоративне управління і фондовий ронок

П. Г. Вашків, П. І. Пастер. Статистика підприємства підручник

П. Й. Атамас Основи обліку в бюджетних установах видання 2-ге, перероблене та доповнене

П. М. Герасим. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

Р. Д. Вісилишин, О. Л. Кашенко. Економічні основи страхування

Р. Джессен. Методы статистических обследований

С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

С. М. Гольцова І. Й. Плікус. Бухгалтерський облік навчальній посібник.

С. М. Онисько, І. М. Тифан. Податкова система

С. Митичкин. Практика програмирования в среде 1С Предприятия

С. С. Герасименко, А. В. Головач. Статистика підручник

Ф. Вуд. Бухгалтерский учет для предпринимателей часть 4

Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник. Організація бухгалтерського обліку видання друге, доповнене і перероблене

Ф. Ф. Бутинець. Фінансовий облік конспект лекцій

Ф. Ф. Бутиниця. Бухгалтерський фінансовий облік.

Ф. Ф. Бутынец. Инвертаризация в предприятиях сельского хозяйства.

Ф. Ф. Юхимчук. Люпин в земледелии

Ю. А. Верига, Д. М. Фесенко. Звітність підприємств