Бібліотека

Глухівського Агротехнічного інституту

імені С. А. Ковпака Сумського НАУ

 
Пошук
     

 

ПРЕДМЕТ

Астрономія

Біологія

Всесвітня історія

Географія

Екологія

Економіка

Іноземна мова

Інформатика

Історія України

Математика

Правознавство

Світова література

Українська мова

Українська література

Фізика

Філософія

Хімія

Художня культура

 

Спеціалізована література

Процеси, машини та обладнання

агопропромислового виробництва

Монтаж, обслуговування та ремонт

електротехнічних установок в АПК

Фінанси

Комп'ютерна графіка

Організація виробництва

Військова підготовка

Агрономія

Екологія. Тваринництво

Фермерство

Організація та регулювання

дорожнього руху

Етика, естетика

Будівництво

Будівництво та експлуатація

будівель і споруд

Менеджмент та маркетинг

Бухгалтерський облік

Дискретна математика

Експлуатація та ремонт машин і

обладнання агропромислового

виробництва

 
 
 

А. А. Дудніков Основи стандартизації, допуски, посадки технічні вимірювання

А. А. Соколовский, Т. П. Унянинц. Краткий справочник по минеральным удобрениям  

А. В. Мельник Рослинництво з основами технології переробки Практикум 

А. И. Зинченко, И. М. Карасюка. Интенсивные технологии возделывания зерновых и техничеких культур

А. Н. Ткаченко. Агрономическая тетрадь по индустриальной технологии производства сахарной свеклы

А. С. Лімонт, І. І. Мельник. Практикум із машино використання в рослинництві: навчальний посібник

Б.Є. Якубенко, І.М. Григора Геоботаніка

В. А. Чулкина Агротехнический метод защиты растений (учебное пособие)

В. Г. Андрійчук. Економіка аграрних підприємств

В. Г. Крикунов, Ю. С. Кравченко. Грунтознавство лабораторний практикум

В. Г. Минеева. Справочное пособие издательство второе

В. Гончаренко. Будова рослинного організму

В. Д. Малигіна. Біопошкодження ресурсів і продовольчої сировини: навчальний посібник

В. Є. Свириденко Практикум з лісництва

В. Зубенко Буряківництво, проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження

В. І. Купчик Грунти України

В. І. Троценко. Соняшник, Селекція, насінництво, технологія вирощування

В. Лихочвор. Технології вирощування сільськогосподарських культур                          

В. М. Нагаєв. Аграрний менеджмент: Пратикум (модульний варіант)

В. О.  Ещенко, П. Г. Копитко. Основи наукових досліджень в агрономії

В. О. Єщенко. Загальне землеробство

В. П. Голяна. Довідник по овочівництву і баштанництву

В. П. Гудзь, А. П. Лісовал. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

В. Ф. Зубенко.  Сахарная свекла основы агротехники

В. Ф. Мойсеченко, В. О. Єщенко. Основи наукових досліджень з агрономії

В. Ф. Семенов, І. Ю. Сіваченко. Загальний курс агробізнесу

В.М. Найченко Практикум з технології зберігання і переробки плодів та овочів (з основами товарознавства)

Г. В. Коренев, П. И. Подгорный. Растениеводство с основами селекции семеноводства

Г. В. Хоменко. Лабораторно-практичні заняття з грунтознавства 

Г. І. Подпрятов, В.І. Войцехівський. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: навальний посібник

Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька. Зберігання і переробка продукції рослинництва

Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

Г. К. Фурсова Рослинництво I лабораторно-практичні заняття

Г. К. Фурсова Рослинництво II

Г. Л. Тышкевич. Экология и агрономия

Г. О. Іутинська. Грунтова мікробіологія: навчальний посібник

Г. С. Тесленко. Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Г.М. Господаренко Системи технологій в рослинництві

Государственные стандарты зерновые, бобовые и масличные культуры

Государственные стандарты. Семена сельскохозяйственных культур часть 1

Государственные стандарты. Семена сельскохозяйственных культур часть 2

Д. М. Алімов Рослинництво лабораторно-практичні заняття                                                

И. И. Кузьмин, А. П. Пылов. Заготовка, оброботка и реакція семян

І. В. Лотоненко Обробіток грунту для різних грунтово-кліматичних зон України 

І. Д. Ситнік. Технологія вирощування озимого та ярого ріпака

І. І. Назаренко Грунтознавство з основами геології                          

І. І. Назаренко, І. С. Смага Землеробство та меліорація: підручник

І. М. Брюховецький. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навчальний посібник

І.М Григора. Ботаніка практикум

Л. О. Хоменко. Словник з аграрної економіки

Л. Ф. Скалецька, Г. І. Подпрятов. Товарознавство продукції рослинництва: навчальний посібник

Л. Ф. Скалецька, Т. М. Духовська. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

М. В. Черевко, Р. П . Параняк. Агроекологія теоретичні основи, лабораторні заняття, самостійна робота

М. І. Бахмат, М. О. Ігнатьев. Технологія вирощування, заготівлі, зберігання і переробки цукрових буряків

М. К. Лінник. Г. М. Прасол. Технологічні схеми механізованого виготовлення, приготування та внесення в грунт добрив

М. М. Сакун. Охорона праці при вирощуванні сільськогосподарських культур

М. Я. Молоцький Селекція і насінництво с.г. рослин                                               

М. Я. Шевніком Світові агротехнології

Н. А. Федорова.  Сортовая агротехніка зерновіх культур

Н. И. Полупана, Б. С. Носко. Полевой определитель почв                                                  

Н. М. Личко Технология переработки продукции растениеводства                                    

Н. Т. Савчук, Г. І. Ю. Подпрятов. Технічний контроль продукції  рослинництва

О. В. Харченко. Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України

О. В. Шкільов, О. І. Здоровцов. Аграрні соціально-трудові відносини

О. Г. Кулик, В. В. Янчук. Аграрне законодавство в україні: випуск 1

О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко. Рослинництво

П. А. Забазный. Краткий справочник агронома издательство второе                     

П. Г. Копитко Удобренння плодових і ягідних культур

П. О. Мосіюка. Економіка і організація аграрного сервісу

П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. Аграрні історія україни

Ю. І. Посудін. Біофізика рослин